dimarts, 29 de novembre de 2011

Comunicat conjunt Junta i Comité Ajuntament de Roses

Dilluns 28 de novembre de 2011

Els membres de la corporació ens han convocat a una sessió informativa per explicar-nos la proposta de plantilla per a l’any 2012 que passarà per el ple el dimecres dia 30 de novembre de 2011.

En resum:

1º Es creen 4 places, 3 de les quals estan ocupades per funcionaris interins encara que actualment fora de plantilla i una plaça laboral de nova creació.

2º S’amortitzen 8 places 7 de les quals son de funcionaris i una de laboral. La de personal laboral es una jubilació (que el treballador ja esta jubilat) i de les 7 de funcionaris una es una altra jubilació, i una altra no l’ocupa ningú. De les 5 restants, 1 esta vacant per excedència i les 4 restants estan ocupades per funcionaris interins.

Les raons que argumenten per a realitzar les amortitzacions son de caire organitzatiu, ja que es modifica tot l’organigrama. Nosaltres havíem consultat prèviament el pressupost I no disminueix, si no que augmenta lleugerament així que hem pogut constatar que no són causes econòmiques. Al ser causes organitzatives tan sols podem expressar la nostra opinió, que es clarament contraria a la supressió de llocs de treball, perquè en aquest cas el membres de l’equip de govern esta fent ús de la seva potestat de autorganització.


Delegats de la Junta i Comitè de personal.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada