divendres, 24 d’agost de 2012

Inconstitucionalitat ampliació de jornada i Història dels moscosos

Important Dictamen (9/2012 de 2 d'agost) del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat de Catalunya.La fixació d'una jornada mínima anual de treball per a tot el sector públic, amb inclusió de les Comunitats Autònomes (37,5 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual, segons Disp. *Ad. 71ª de la Llei 2/2012 PGE 2012) és inconstitucional perquè vulnera les competències de la Generalitat en matèria de funció pública. 

Consell de Garanties Estatutàries és la institució de la Generalitat que vetlla per l'adequació a l'Estatut i a la Constitució de les normes legals. És integrat per nou membres, que han d'ésser juristes de competència i prestigi reconeguts, amb més de quinze anys d'experiència professional, i han de tenir la condició política de catalans.

Doncs bé, el Consell de Garanties Estatutàries ha declarat que:
La fixació d'una jornada mínima anual de treball per a tot el sector públic, amb inclusió de les Comunitats Autònomes (37,5 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual,  és inconstitucional perquè vulnera les competències de la Generalitat en matèria de funció pública.

 "la quantificació de la jornada de treball entra de ple en el poder d’autoorganització que correspon a cada Administració com a instrument per a la millor organització del compliment de les seves funcions, i, per tant, sobre aquest àmbit s’hi projecta la competència exclusiva de la Generalitat en la delimitació del règim estatutari del personal de les administracions públiques catalanes de l’article 136.a de l’Estatut d’autonomia, que inclou el personal funcionari i el personal laboral de l’Administració de  Catalunya. En conseqüència, la disposició addicional dictaminada vulnera les competències de la Generalitat establertes en aquest precepte estatutari. "

Com a catalans i treballadors públics, valorem positivament el dictamen del Consell, que reconeix la inconstitucionalitat de la disposició de l'Estat i animen a totes les administracions públiques a realitzar mocions en contra de la llei de l'Estat respecte l'ampliació de la jornada, a favor dels drets dels treballadors i de les competències establertes al nostre estatut d'Autonomia.Importante Dictamen (9/2012 de 2 de agosto) del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Catalunya. 

La fijación de una jornada mínima anual de trabajo para todo el sector público, con inclusión de las Comunidades Autónomas (37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, según Disp. Ad. 71ª de la Ley 2/2012 PGE 2012) es inconstitucional porque vulnera las competencias de la Generalitat en materia de función pública.


Text en catalá http://bit.ly/MO7vWl 
y en castellano http://bit.ly/MO7ulo
-------------------------------------------------------------

Història dels Moscosos. No van ser un privilegi sinó una estafa als funcionaris


Javier Moscoso del Prado i Muñoz, Ministre de Presidència, va aprovar els “dies Moscosos” el 23 de desembre de 1983 a canvi de no incrementar els sous segons l'IPC que era del 12,2%


Els funcionaris (i estatutaris) perdrem sis dies dels nou de lliure disposició —els anomenats ‘moscosos’— i es quedaran també sense els dies lliures addicionals en funció de la seva antiguitat —els ‘canosos’—, segons ha anunciat el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. Els Moscosos no són un privilegi dels funcionaris i estatutaris en relació a la resta dels treballadors sinó que es tracta d'una compensació que es va fer l'any 1983 per no pujar el sou.

IPC del año 1983 segons el INE

El Ministre de Presidència era Javier Moscoso del Prado i Muñoz. Es va reunir amb els sindicats, per negociar una compensació en “temps” a canvi de no incrementar les retribucions en una quantitat equivalent a l'IPC que era un 12.2%.
 La negociació sindical d'aquell any la va realitzar personalment Moscoso. La trobada es va realitzar a l'edifici  del palau de la Moncloa durant el mes de desembre de 1983. En la reunió el Ministre va explicar la pèssima situació econòmica d'aquell any que impedia l'increment i la proposta que era compensar la pèrdua del poder adquisitiu del 12,2% mitjançant una compensació de sis dies de dispensa, és a dir els “Mocosos”. 

Per legitimizar els Mocosos es va publicar en el BOE del 22 de desembre de 1983 la Instrucció de 21 de desembre de 1983 (Moscosos) de la Secretària d'Estat per a l'Administració Pública.


La proposta dels “*Moscosos” era una estafa per als funcionaris

La proposta de donar sis dies a canvi de no incrementar un 12,2% els sous no era proporcional i el nombre de dies que corresponien a la perduda percentual era de 30,5; és a dir vam perdre 24,5 dies. Però aquells anys eren especials. Tots els éspanyols remàvem en la mateixa direcció i els pactes d'estat eren una realitat. El resultat va ser que els funcionaris, els metges i resta de professionals publics ho van comprendre i encara que més pobres ho van acceptar.

El Govern de Rajoy se salta l'acord dels “*moscosos” a la torera


Ara anys després, el Govern s'oblida d'allò i ens lleva, a més de la paga extra, els nostres nou mocosos. Aquells que ens van donar a canvi de no incrementar el nostre sou en un 12,2%

Per si no fos poc els “canosos” també fora!!
Per si no fos poc lleva els anomenats “canosos” el que constitueix una altra modificació en les condicions laborals i que també pot traduir-se a termes monetaris. Per més inri, el govern castiga més aquells amb més antiguitat. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada