dijous, 21 de febrer de 2013

FSC-CCOO critica l'avantprojecte de la nova Llei de Bases de Règim Local


Aquest sindicat denuncia que, d'aplicar la nova Llei de Bases de Règim Local en els termes que el Govern  ha plantejat, els ajuntaments deixaran de gestionar serveis públics essencials en molts municipis.

CCOO acusa el Govern de pretendre aplicar unilateralment noves retallades de serveis a la ciutadania, així com de perjudicar encara més l'ocupació pública. Per aquest sindicat, l'avantprojecte de la nova llei de bases de règim local afectarà la prestació de serveis socials especialitzats (cases de les cultura, centres de promoció de la salut, cases de la dona, serveis de teleassistència i ajuda a domicili, ...), serveis de formació per a l'ocupació i el foment empresarial i serveis de la vigilància, neteja, conservació i manteniment de col · legis públics.

Tampoc podran gestionar els ajuntaments, i per tant no podran garantir la seva prestació a tota la ciutadania, altres serveis com:
- Educatius (escoles infantils, aules d'extensió, centres d'ensenyaments artístics).
- De joventut, (cases de joventut, borsa de lloguer d'habitatge, subvencions a entitats juvenils, .....)
- Relacionats amb l'habitatge (arrendaments socials, reallotjament, ...).
- Programes sobre la tercera edat.
- Relacionats amb la participació ciutadana, (voluntariat, subvencions a entitats i associacions).

Per CCOO, aquesta proposta legislativa que té un gran calat social es presenta, de nou més, sense estar avalada pel consens social. En la seva motivació no hi ha referències a la satisfacció per part de les administracions de les necessitats de la ciutadania, el que posa en dubte l'objectiu proclamat d'una major eficiència de les corporacions locals. Tampoc mereixen credibilitat els càlculs sobre hipotètics estalvis entre 1.000 i 3.500 milions. El que indubtablement si es produiria si s'apliqués, en opinió de CCOO, seria una dràstica reducció de l'administració més propera a la ciutadania, una pèrdua d'eficiència social, l'externalització i / o privatització dels serveis públics municipals i fins i tot el desmantellament real de molts ajuntaments.

D'altra banda, aquesta llei afectaria inevitablement a l'ocupació públic i podria suposar una pèrdua d'aproximadament de 200.000 llocs de treball només en l'Administració Local a tot l'estat, que caldria sumar a les pèrdues d'ocupació que des de fa dos anys, de manera ininterrompuda, ve tenint la funció pública.

Estem davant d'una nova reforma que darrere d'una suposada voluntat de sanejar les Administracions Públiques i, en aquest cas concret, els ens locals, no evitarà les duplicitats, ni solapaments entre administracions, ni establirà els mecanismes de finançament adequats, però si que retallarà encara més els serveis que presten els ajuntaments als ciutadans

Per la falta de transparència i l'absència total de consens social en l'elaboració de l'avantprojecte de l'anomenada Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, per l'atac que representa els serveis públics, així com per l'amenaça a la funció pública CCOO rebutja plenament aquest avantprojecte de llei.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada