dimarts, 5 de febrer de 2013

Informació Mesa Negociació de 29 gener i 4 Febrer 2013

Benvolguts companys, us informem dels acords adoptats a la Mesa de Negociació dels dies 29 i 4 febrer de 2013

Calendari laboral 2013

Jornada general de 37.5 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en computo anual, equivalent a 1664 hores anuals. (excepte els col·lectius de 40 h) calculada en mitjana i que surt 1664 hores per la següent forma:

365 dies naturals

- 22 vacances

- 104 dissabtes i diumenges

- 12 festius

- 2 festiu local

- 3 Ap


TOTAL: 222 dies efectius a 7.5 hores= 1664 hores


Els dies 24 i 31 tancat les oficines publiques (registre en la policia local) i si coincideix aquests dies amb festiu es donaran 2 dies més de permís.- el dia 12 octubre en coincidir en dissabte es disposarà d'un dia més de lliure disposició, igual que pel dia patronal.


JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES// (INDISPOSICIONS)

Hem passat de tenir 2 cobrant el 100% i la resta sense cobrar, a disposar de 4 indisposicions a l'any cobrant el 100% i la resta d'indisposicions, sense limit, al 50% del salari diari.

Declaració Responsable:

Ens passen un formulari de declaració responsable respecte les indisposicions (model de comunicació de les indisposicions) el qual haurà de redactar el treballador que s'indisposi. En cas de tenir paper del metge,no cal presentar aquesta declaració. (des de RRHH es facilitarà aquest formulari)

VACANCES:

l'establert per llei 22 dies hàbils, dels quals 5 es poden agafar dia a dia la resta períodes mínims de 5 dies...

Llicències personal/permisos:


Es mantenen TOTS excepte els que siguin incompatibles/contraris amb la legislació actual. 


Precs i peguntes:
Se li recorda i es fa explicar que fa temps s'ha demanat verbal i per escrit el local sindical que ens correspon per tenir més de 250 treballadors. Ens diu que els està mirant i aviat ens dirà alguna cosa... Li demanem que encara que sigui provisional que es busqui un lloc per així no  "molestar" a ningú i tenir un lloc per reunir-nos.

Es sol.liciten els informes sobre la problemàtica de la prolongació de jornada dels col.lectius de policia local i Llar d'infants


Es demana una prorroga del conveni d'un any sens perjudici de negociar els punts contradictoris amb la llei i per establir possibles millores com el cas de les bestretes extraordinàries.-Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada