dilluns, 29 d’abril de 2013


Hi ha moltes raons per anar a les
manifestacions del Primer de Maig
S’HO ESTAN CARREGANT TOT
· ELS LLOCS DE TREBALL: més de 900.000 persones a Catalunya i 6 milions a Espanya quevolen i no poden treballar, i més de la meitat dels joves que han d’escollir entre l’atur i l’emigració.
ELS CONVENIS COL·LECTIUS: 2.300.000 treballadors i treballadores catalans poden perdre el
conveni col·lectiu perquè la reforma laboral del Govern del PP ha permès a la patronal deixar els
treballadors i treballadores sense regulació de salaris i drets laborals.
ELS SERVEIS PÚBLICS: les retallades i les privatitzacions dels governs de Catalunya i Espanya
aboquen a l’atur milers de treballadors i treballadores públics, i desmantellen l’estat del benestar.
LA PROTECCIÓ SOCIAL: 118.000 llars sense cap ingrés i 100 desnonaments diaris a Catalunya
perquè els seus membres ja han esgotat la prestació d’atur i perquè el Govern posa més difícil
l’accés a subsidis, beques i ajuts, fets que provoquen més pobresa i exclusió social.
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ: la nova tisorada del Govern als mitjans de comunicació
públics així com la pèrdua d’ocupació i la precarització del sector posen en risc la informació
objectiva i plural.
LA DEMOCRÀCIA: la repressió de les protestes ciutadanes i la desqualificació dels moviments i
les organitzacions socials, el retrocés en drets i llibertats democràtiques i la falta de resposta als
casos de corrupció política i econòmica estan posant en risc el sistema democràtic.


LLUITA PELS TEUS DRETS

DRET AL TREBALL: cal canviar les polítiques d’austeritat dogmàtica a Catalunya, Espanya i
Europa, que només beneficien els més poderosos en detriment de la majoria de la població. Hi ha
alternatives per crear ocupació i sortir de la crisi amb polítiques d’estímul econòmic, redistribuint
la riquesa i lluitant contra el frau i l’evasió fiscal.
DRETS LABORALS: exigim el desbloqueig dels convenis col·lectius, que són l’eina que garanteix
els salaris, la jornada laboral, les vacances o les categories professionals, entre d’altres, i que
permet lluitar contra les desigualtats i la desregulació laboral.
DRET ALS SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT: defensem els drets de ciutadania i els serveis
públics de qualitat, universals i gratuïts davant dels qui volen fer negoci amb la salut, l’educació
o els serveis socials.
DRET A LA PROTECCIÓ SOCIAL: impulsem la creació de la renda garantida de ciutadania per a
totes les persones que no tenen recursos econòmics i unes pensions dignes per a tothom. Defensem
la dació en pagament i el lloguer social per als qui han perdut l’habitatge.
DRET A LA INFORMACIÓ PLURAL I OBJECTIVA mitjançant uns mitjans de comunicació públics
independents dels poders polítics i econòmics com a garantia de qualitat democràtica.
DRET A MÉS I MILLOR DEMOCRÀCIA: davant la greu crisi institucional i política exigim mesures
contundents contra la corrupció per a la regeneració democràtica i a favor de la transparència
de les institucions i en la utilització dels recursos públics.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada