dimarts, 27 de desembre de 2016

Bones Festes i feliç 2017

Desde la Secció sindical de CCOO de l'Ajuntament de Roses us deitgem unes bones festes!dijous, 10 de desembre de 2015

El nou model de tramitació i confirmació de baixes mèdiquesEl BOE de 20 de juny del 2015 va publicar l’Ordre ESS/1187/2015, que entra en vigor el dia 1 de desembre de 2015, i que desenvolupa els processos de tramitació de baixes mèdiques i confirmació, altes mèdiques i el control de les situacions d’incapacitat temporal, continguts en el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, que va establir una nova regulació dels processos d’incapacitat temporal (IT) durant els primers 365 dies.


Principals novetats del canvi normatiu
Els aspectes més destacats d’aquesta nova regulació són que s'aproven nous models de comunicats mèdics d'alta/baixa i confirmació d'Incapacitat Temporal i que les baixes es classificaran en funció de la seva durada: molt curta (inferior a 5 dies), curta (de 5 a 30 dies), mitjana (de 31 a 61 dies) i llarga (més de 61 dies).

En els processos de baixa de durada molt curta, el facultatiu emet els parts de baixa i alta en el mateix acte mèdic, utilitzant un únic part.

Independentment de la durada estimada, el facultatiu expedirà l'alta mèdica per curació o millora que permet realitzar el treball habitual quan consideri que el treballador ha recuperat la seva capacitat laboral.

Si el treballador no acudeix a la revisió mèdica prevista en els comunicats de baixa i confirmació es podrà emetre l'alta mèdica per incompareixença.

Quan s’emeti l'últim comunicat de confirmació anterior a l'esgotament dels 365 dies naturals de durada, el facultatiu haurà de comunicar al treballador, en l'acte del reconeixement, que esgotat aquest termini el control del procés correspondrà a l’INSS (Institut Nacional de Seguretat Social).

En els processos de baixa i confirmació el treballador presentarà a l'empresa la còpia del comunicat en el termini màxim de 3 dies i el part d'alta a les 24 hores de la seva expedició.

L'empresa transmetrà a l'INSS el comunicat de baixa, confirmació o alta, després d'emplenar les dades en el termini màxim de 3 dies hàbils a través del sistema XARXA.

Els metges d'atenció primària expediran trimestralment un informe mèdic en el qual constin tots els extrems del manteniment de la IT (incapacitat temporal) al qual poden accedir les mútues patronals si tenen contractada la gestió econòmica de la incapacitat temporal comú.


Aspectes positius segons CCOO
CCOO valora positivament que s’hagi reduït part de la gestió administrativa, que molt sovint superava l’actuació sanitària i que suposava per a les persones molèsties i per a l’administració destinar recursos humans i econòmics poc efectius.

Aquesta modificació, en la qual es té en compte el diagnòstic per preveure una durada d’una baixa, pot ser una oportunitat perquè si les mútues d’accidents de treball fan el control dels processos d’incapacitat temporal per contingències comunes quan l’empresari ho tingui concertat, ho facin amb més coherència. Això és sense citar de manera abusiva ni perseguint als treballadors o treballadores pel fet d’estar de baixa des dels primers dies, sinó fent que aquest seguiment i control que poden fer les mútues vagi en consonància a la durada prevista, estalviant així desplaçaments que no s’abonen per part de les mútues, i molèsties i angoixa als treballadors que estan en plena recuperació.

CCOO també veu positiu que per combatre la infradeclaració de contingències professionals, en tots els processos d’incapacitat comú des de l’INSS, aquest sistema faciliti que hi hagi la capacitat d’ofici (en qualsevol moment) de fer una proposta de determinació de contingència, perquè hi ha una baixa que no ha estat reconeguda per les mútues patronals, però si en canvi l’INSS sospita del seu origen professional, té la potestat i la finalitat d’ofici de sol·licitar una determinació de contingència.

Preocupacions de CCOO
CCOO veu amb preocupació que les durades estàndard que s’han previst siguin preses com a límit màxim i no com a orientació per classificar un període per part dels gestors que fan una valoració i seguiment dels processos només amb criteris econòmics. És a dir, que no s’incorporin elements per tenir en compte com els sanitaris, la complexitat de la recuperació i -fonamentalment- la dada de com se sent la persona.

També és preocupant que les mútues puguin no incorporar aquesta nova dada a la seva gestió de la incapacitat temporal per contingències comunes: cal fer-la més racional i respectuosa amb les persones. I sobta que els processos de curta durada on hi hagi alta i baixa el mateix dia no permetin diagnosticar amb certesa i donar l’assistència necessària a les persones.

El fet de que les mútues puguin accedir als informes trimestrals que s’han d’expedir ha de generar especial cura i atenció per part de tots els facultatius, per garantir la confidencialitat de les dades mèdiques de les persones treballadores, ja que aquests informes només han de contenir dades relatives als problemes de salut d’aquell procés d’incapacitat temporal, no cap altra, que vulneraria el dret a la intimitat de les persones.

Propostes de CCOO
CCOO proposa que s’expliqui clarament als gestors que aquestes durades són un referent, però no un límit inassolible, i que les intervencions en aquells casos on es superen les durades estàndards siguin analitzades comptant amb el professional que ha decidit no donar l’alta mèdica per raons sanitàries, i es tingui en compte la informació procedent de la persona afectada.

CCOO demana que les mútues facin una declaració i publicació dels procediments que permetin aprofitar aquest avanç per no agredir a les persones i racionalitzar la gestió econòmica de la incapacitat temporal comú que feien fins ara quan ho tenien contractat.

CCOO reclama que l’INSS elabori protocols per revisar de manera periòdica aquesta taula inicial de durades estàndard, incorporant elements de revisió a partir de la implementació aquest any, i s’afegeixin noves variables com la forma en què es realitza el treball, o els riscos laborals que hi ha en el lloc de treball, per determinar si hi ha aptitud per treballar o no i ajustar la durada estàndard.

I finalment, CCOO vol que, al si dels comitès de seguretat i salut o a les reunions a les empreses amb els delegats de prevenció, es faci seguiment de la correcta aplicació d’aquest canvi normatiu, que es garanteixi que ha estat conegut per tothom i s’avaluï seu impacte
diumenge, 15 de novembre de 2015

CCOO de Catalunya condemna el brutal atemptat de Paris

CCOO fa una crida als treballadors i treballadores a una aturada de 5 minuts dilluns 16 a les 12h per expressar la condemnaAmb 127 víctimes comptabilitzades i més de 180 ferits, els 6 atacs perpetrats de manera coordinada a París aquesta nit, son testimoni d’una violència sense precedents. El grup Estat Islàmic que ha reivindicat els atemptats, ha pretès estendre amb ells el terror i la por entre els ciutadans i ciutadanes en el que no es pot considerar sinó com un “atac a la democràcia i als drets humans de l’Estat de dret, a França i a la resta del món”[1]. CCOO de Catalunya vol solidaritzar-se amb les víctimes, les seves famílies, amics i persones properes. També vol expressar la seva admiració i solidaritat amb els/les ciutadans/es, funcionaris/es, treballadors/es i voluntaris/es que s’han mobilitzat per a assistir a les víctimes i restablir la seguretat, donant exemple de valor i de civisme. Finalment, vol fer arribar l’al·lè i l’afecte dels seus militants i afiliats/des als treballadors i treballadores francesos i expressar-los el seu sincer condol.
Com ha expressat el Secretari General de la Confederació Europea de Sindicats,la lluita contra el terrorisme significa treballar per la democràcia, la pau, la justícia social i condicions de treball i de vida dignes per a tots/tes. La lluita contra el fonamentalisme, la barbàrie i el terror és així una lluita que tan sols pot ser guanyada per tots i totes nosaltres i que reclama una unitat sense fissures. L’assalt ferotge i inhumà contra els nostres principis i valors més bàsics demana una resposta contundent per part de la ciutadania i de la classe treballadora.
 Així demanem als nostres afiliats i afiliades, als delegats i delegades de CCOO de Catalunya, que aquest dilluns a les 12:00 hores aturin la seva activitat als centres de treball i surtin al carrer per mostrar la seva solidaritat i protesta pacífica davant uns atemptats que amenacen als fonaments democràtics de la nostra societat.

dimarts, 30 de juny de 2015

Assemblea Sindical Oberta a Roses

CCOO impulsa l’Assemblea sindical oberta

L’assemblea sindical oberta és un espai per definir el paper del sindicat davant la nova realitat social i on tothom pot participar.

Moltes preguntes que cal respondre:

Com reforcem el vincle de l’afiliació amb el sindicat i quins espais de participació cal repensar? Com participem a les empreses i com arribem a qui no té representació sindical? Quin paper ha de tenir el sindicat en les reivindicacions i en els moviments socials? Com hem d’escoltar, assessorar i organitzar els treballadors i les treballadores que viuen diverses formes de precarietat i de relacions laborals? Com s’exerceix avui la solidaritat obrera? Quines propostes tenim per reduir les bretxes salarials? Com s’han d’organitzar els temps de vida i els temps de treball? Les nostres normes internes actuals fomenten la renovació i la diversitat al sindicat? Com podem incloure els valors ètics en totes les nostres pràctiques i actuacions? Tenim elements de burocràcia sindical? És justificable rebre subvencions en reconeixement a la funció social? Els acords i els avenços laborals han de ser gratuïts per a les persones no afiliades? 

Aquestes són algunes de les preguntes que volem debatre de forma oberta i horitzontal, sense apriorismes ni respostes prèvies; per això totes les propostes seran recollides i traslladades a l’assemblea final de cloenda. 

Volem obrir un procés participatiu ampli dins i fora del sindicat en diferents formats: amb assemblees territorials de seccions sindicals, amb enquestes d’opinió, que facilitin la participació a través de les xarxes socials i la pàgina web, i amb reunions amb entitats i persones expertes. 

Estem convençuts i convençudes que l’assemblea sindical oberta servirà per reforçar la funció i la utilitat del sindicalisme de CCOO, i perquè els propers 50 anys continuem construint presents i futurs. 

A l'Ajuntament de Roses l'Assemblea tindrà lloc el proper 7 de juliol a les 17.00h a la sala d'actes de Promoció Econòmica(Sobre Turisme)

US ANIMEM A PARTICIPAR!! AMB TU, CCOO AVANÇA!


dilluns, 29 de desembre de 2014

Hasta siempre.

Els canvis dels darrers temps, tant a l'ajuntament com en les dinàmiques de relació amb la federació, han donat com a fruit millores significatives en l'activitat sindical, que ha esdevingut molt més àgil, efectiva, ràpida i -per què no dir-ho?- amable. El tarannà de l'alcaldessa i la bona entesa entre les parts són fonamentals.

Mentre durin les polítiques actuals de limitació de drets històrics i segrest del que havíem aconseguit amb tant d'esforç i amb articles del conveni-pacte suspesos, és de cabdal importància per a tothom que la mesa general de negociació i la comissió paritària funcionin bé, i amb agilitat i eficàcia. Els resultats ho expliquen per ells mateixos.

Destaquem que hem aconseguit recuperar la part meritada de la paga de Nadal de 2012, i que una part del romanent pressupostari de la partida de personal es destinés a aportacions al pla de pensions en comptes d'anar a d'altres capítols. No sense esforç i constància, i el suport de la nostra federació, que ens han fet costat quan ha calgut, i han picat també molta pedra.

En això es nota, i molt, la nova corretja de transmissió entre la secció i la federació, que permet una sinergia insospitada fa un temps i que beneficia tots els treballadors del nostre àmbit. Els del nostre ajuntament perquè l'activitat d'aquesta secció té el suport decidit de la federació, i la seva presència a Roses sempre que els ho demanem. Els d'altres ajuntaments, administracions o empreses perquè nosaltres som solidaris i en la mesura de les nostres possibilitats, anem i anirem a fer costat a qui ho necessiti. Som sindicalistes de classe.

No només acudint a actes puntuals de protesta o reivindicació, o sumant-nos a manifestacions, vagues o a l'1 de Maig. Aquesta secció també està representada a estructures federals, i ha fet una feina remarcable en sectors com l'agrupació de Policies Locals, on estan a punt de donar fruit les campanyes per passar a grup C1 o la jubilació als 60 anys, amb una feinada increïble del nostre company Àlex Duran per tot el territori català. L'ajuntament de Roses va aprovar les dues mocions que li va proposar CCOO.

També he de destacar -com no?- la tasca ingent del company Rafa Rodríguez en tants aspectes de l'activitat de la secció i del sindicat, ja sigui a Roses com a la federació a Girona, com reforçant el servei d'assessorament laboral del territori, com donant suport a tants companys i companyes d'arreu. Els seus bons oficis, juntament amb la implicació dels nostres delegats i delegades, han fet possible l'acord amb Agrupació Mútua per obtenir un preu molt avantatjós en una assegurança mèdica per a tot el personal de l'ajuntament que vulgui i les seves famílies.

La implicació i la col·laboració de tots els nostres delegats i delegades són un dels nostres principals actius, però hem de remarcar la tasca que està fent en Josep Galas com a delegat de prevenció i secretari del Comitè de Seguretat i Salut.

L'any que acaba ha estat el de la celebració del 50 aniversari de les primeres comissions obreres, en plena dictadura franquista. Els començaments van ser molts durs, i molts companys i companyes van pagar amb la presó i àdhuc amb la vida els anhels de millora i llibertat.

Els devem un record emocionat, com també al recentment traspassat secretari general de la nostra federació en l'àmbit estatal, l'Enrique Fossoul. Un sindicalista de pedra picada, íntegre i ferm, que tot i portar negociacions d'altíssim nivell estatal i internacional, no va deixar mai de tenir un moment per atendre i ajudar qualsevol de nosaltres que hi acudís. Vam tenir la sort que l'amor el fes triar Roses com a domicili, i el seu tracte sens dubte ha deixat una forta empremta en tots nosaltres, que ens ajudarà en la nostra tasca sindical. No l'oblidarem.

El seu exemple ens ha de guiar per encarar els nous reptes que se'ns presenten, que no són pocs. En el futur immediat tenim, com a mínim, unes eleccions municipals a la primavera, i les sindicals a la tardor, i totes dues són cabdals per al futur dels treballadors i treballadores d'aquest ajuntament els propers anys.

També hem d'estar pendents dels possibles moviments que pugui fer en clau electoralista el govern Rajoy, ara que el seu preclar líder ha declarat acabada la crisi.

En l'àmbit més proper, ens preparem per encarar la darrera part del mandat amb reptes importants. Hem fet un esforç per reprendre la valoració de llocs de treball, i esperem que l'atenció i receptivitat que hem trobat en l'equip de govern serveixi per dur-la finalment a bon port. També tenim entre mans una altra assignatura pendent de fa anys: el reglament municipal de Segona Activitat. I un repte nou que ja ens està ocupant i preocupant: l'externalització de serveis públics municipals i el futur del personal que els presta. N'estem i n'estarem molt al damunt.


Ja només un desig, que és alhora un prec. Fem que 2015 sigui millor que l'any que acaba, i fem-ho a la manera de les comissions obreres: entre tots.
 
 

dilluns, 22 de desembre de 2014

Mobilització Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Dijous passat, 18 de desembre, membres d’aquesta secció vam participar en la mobilització convocada per la Federació de Serveis a la Ciutadania en solidaritat amb els treballadors i amb la secció sindical de CCOO de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Els motius d’aquesta
convocatòria són els següents:
 L’equip de govern va signar amb caràcter d’urgència un conveni a la baixa, amb UGT i SPPM sense que aquests tinguessin majoria a la mesa general de negociació i dies abans de les Eleccions Sindicals, que hem tornat ha guanyar CCOO per una majoria més àmplia que les anteriors.
 L’ajuntament no reconeix aquests resultats i continua negant la convocatòria de la mesa general de negociació, no la vol convocar i en canvi, convoca una reunió de la comissió paritària amb aquests dos sindicats, per modificar el propi conveni signat per ells i aprovar també per tràmit d’urgència, la valoració de llocs de treball, que s’ha fet sense criteris objectius, a dit i beneficiant a un sector determinat de treballadors

Paral·lelament a tot això els nostres delegats estan patint una situació d’assetjament i a una delegada nostra funcionària, l’han canviat per decret de lloc de treball l’endemà d’haver guanyat les eleccions sindicals.
A totes les peticions de diàleg i mediació via Tribunal Laboral de Catalunya, l’alcalde de CiU i el regidor de Turisme, regidor del PSC i destacat militant d’UGT (l’assessor i la veu cantant de les decisions, és membre del propi TLC que no ha reconegut l’ajuntament per la mediació), han tancat totes les portes i amb prepotència i abús de poder, sense precedents en una administració pública local, han aprovat el que han volgut, il·legítimament i il·legalment, un cúmul de despropòsits i vulneracions flagrants de les Lleis.
Com a mostra d’aquest tarannà autoritari i antidemocràtic, el mateix dijous hi havia convocada una assemblea general de treballadors a la una de la tarda, i només 7 minuts abans des de Recursos Humans van fer saber que l’assemblea s’havia prohibit.

A l’acte públic de denúncia d’aquesta situació, que vam mantenir més de dues hores davant de la porta de l’Ajuntament, van assistir sindicalistes de totes les branques de la federació, que estava representada al més alt nivell amb la presència de Salvador Candela, secretari d’Acció Sidical i Negociació Col·lectiva de la FSC-Catalunya, a més de la plana major de la FSC Girona, per fer costat als nostres delegats i en solidaritat amb tot el personal municipal víctima de la prepotència de l’equip de govern.

dimecres, 19 de novembre de 2014

APORTACIÓ ANUAL AL PLA DE PENSIONS DE L'AJUNTAMENT DE ROSES

En la darrera reunió de la Mesa General de Negociació es va materialitzar finalment una proposta d’aquesta secció sindical per què l’Ajuntament reprengués les aportacions al Pla de Pensions, ja que enguany està permès sempre que això no suposi un increment de la massa salarial.
Com era previsible un romanent econòmic en el capítol de personal, en no cobrir les jubilacions i haver-se amortitzat places, vam demanar ja en les primeres reunions de l’any que es dediqués part d’aquests diners a fer les aportacions establertes per conveni. Òbviament, UGT ens va fer costat.
Així, tots els partícips del fons de pensions rebrem el mes vinent una aportació única equivalent a les que s’haurien fet en 12 vegades un any normal, per un import de 432,72 €. I l’any vinent es reprendran normalment les aportacions de l’Ajuntament com a promotor. Cal dir que en l’actualitat aquestes aportacions cotitzen (com gairebé tot) a la Seguretat Social