divendres, 24 d’agost de 2012

Inconstitucionalitat ampliació de jornada i Història dels moscosos

Important Dictamen (9/2012 de 2 d'agost) del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat de Catalunya.La fixació d'una jornada mínima anual de treball per a tot el sector públic, amb inclusió de les Comunitats Autònomes (37,5 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual, segons Disp. *Ad. 71ª de la Llei 2/2012 PGE 2012) és inconstitucional perquè vulnera les competències de la Generalitat en matèria de funció pública. 

Consell de Garanties Estatutàries és la institució de la Generalitat que vetlla per l'adequació a l'Estatut i a la Constitució de les normes legals. És integrat per nou membres, que han d'ésser juristes de competència i prestigi reconeguts, amb més de quinze anys d'experiència professional, i han de tenir la condició política de catalans.

Doncs bé, el Consell de Garanties Estatutàries ha declarat que:
La fixació d'una jornada mínima anual de treball per a tot el sector públic, amb inclusió de les Comunitats Autònomes (37,5 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual,  és inconstitucional perquè vulnera les competències de la Generalitat en matèria de funció pública.

 "la quantificació de la jornada de treball entra de ple en el poder d’autoorganització que correspon a cada Administració com a instrument per a la millor organització del compliment de les seves funcions, i, per tant, sobre aquest àmbit s’hi projecta la competència exclusiva de la Generalitat en la delimitació del règim estatutari del personal de les administracions públiques catalanes de l’article 136.a de l’Estatut d’autonomia, que inclou el personal funcionari i el personal laboral de l’Administració de  Catalunya. En conseqüència, la disposició addicional dictaminada vulnera les competències de la Generalitat establertes en aquest precepte estatutari. "

Com a catalans i treballadors públics, valorem positivament el dictamen del Consell, que reconeix la inconstitucionalitat de la disposició de l'Estat i animen a totes les administracions públiques a realitzar mocions en contra de la llei de l'Estat respecte l'ampliació de la jornada, a favor dels drets dels treballadors i de les competències establertes al nostre estatut d'Autonomia.Importante Dictamen (9/2012 de 2 de agosto) del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Catalunya. 

La fijación de una jornada mínima anual de trabajo para todo el sector público, con inclusión de las Comunidades Autónomas (37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, según Disp. Ad. 71ª de la Ley 2/2012 PGE 2012) es inconstitucional porque vulnera las competencias de la Generalitat en materia de función pública.


Text en catalá http://bit.ly/MO7vWl 
y en castellano http://bit.ly/MO7ulo
-------------------------------------------------------------

Història dels Moscosos. No van ser un privilegi sinó una estafa als funcionaris


Javier Moscoso del Prado i Muñoz, Ministre de Presidència, va aprovar els “dies Moscosos” el 23 de desembre de 1983 a canvi de no incrementar els sous segons l'IPC que era del 12,2%


Els funcionaris (i estatutaris) perdrem sis dies dels nou de lliure disposició —els anomenats ‘moscosos’— i es quedaran també sense els dies lliures addicionals en funció de la seva antiguitat —els ‘canosos’—, segons ha anunciat el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. Els Moscosos no són un privilegi dels funcionaris i estatutaris en relació a la resta dels treballadors sinó que es tracta d'una compensació que es va fer l'any 1983 per no pujar el sou.

IPC del año 1983 segons el INE

El Ministre de Presidència era Javier Moscoso del Prado i Muñoz. Es va reunir amb els sindicats, per negociar una compensació en “temps” a canvi de no incrementar les retribucions en una quantitat equivalent a l'IPC que era un 12.2%.
 La negociació sindical d'aquell any la va realitzar personalment Moscoso. La trobada es va realitzar a l'edifici  del palau de la Moncloa durant el mes de desembre de 1983. En la reunió el Ministre va explicar la pèssima situació econòmica d'aquell any que impedia l'increment i la proposta que era compensar la pèrdua del poder adquisitiu del 12,2% mitjançant una compensació de sis dies de dispensa, és a dir els “Mocosos”. 

Per legitimizar els Mocosos es va publicar en el BOE del 22 de desembre de 1983 la Instrucció de 21 de desembre de 1983 (Moscosos) de la Secretària d'Estat per a l'Administració Pública.


La proposta dels “*Moscosos” era una estafa per als funcionaris

La proposta de donar sis dies a canvi de no incrementar un 12,2% els sous no era proporcional i el nombre de dies que corresponien a la perduda percentual era de 30,5; és a dir vam perdre 24,5 dies. Però aquells anys eren especials. Tots els éspanyols remàvem en la mateixa direcció i els pactes d'estat eren una realitat. El resultat va ser que els funcionaris, els metges i resta de professionals publics ho van comprendre i encara que més pobres ho van acceptar.

El Govern de Rajoy se salta l'acord dels “*moscosos” a la torera


Ara anys després, el Govern s'oblida d'allò i ens lleva, a més de la paga extra, els nostres nou mocosos. Aquells que ens van donar a canvi de no incrementar el nostre sou en un 12,2%

Per si no fos poc els “canosos” també fora!!
Per si no fos poc lleva els anomenats “canosos” el que constitueix una altra modificació en les condicions laborals i que també pot traduir-se a termes monetaris. Per més inri, el govern castiga més aquells amb més antiguitat. 

dijous, 2 d’agost de 2012

La policia de Roses protesta al ple
La Policia Local de Roses es va plantar al ple municipal d'ahir al vespre en contra de l'increment d'hores que se'ls imposa al marge de les marcades per l'Estat, de 37,5 a 40 setmanals. Van denunciar que no se'ls ha volgut ni escoltar i que no tenen perquè assumir deu hores més mensuals quan ja estan patint altres retallades. Ahir pretenien fer una protesta, tot i que l'Ajuntament els va denegar la petició. Van optar per organitzar petits grups de menys de vint persones repartits per diferents punts propers a l'Ajuntament per eludir la prohibicó de fer una protesta sense permís encara que, durant cinc minuts, una quarantena d'agents van entrar a la sala on tenia lloc el ple municipal. L'alcalde de Roses, Carles Pàramo, va ignorar la presència de gairebé la totalitat de la plantilla i va justificar la decisió de l'augment del nombre d'hores pel tipus de contracte dels agents.

El representant de l'agrupació sindicial de la Policia de Girona i agent a Roses, Àlex Duran, va explicar que "la llei de pressupostos estableix 37,5 hores per als funcionaris de totes les administracions i l'Ajuntament ens imposa, sense negociar i sense res, una jornada de 40 hores". "Volíem negociar el tema i parlar, i l'Ajuntament no ens ha volgut ni rebre ni parlar amb els nostres representants ni amb el protaveu", segons Duran, que ahir va considerar que això és la gota que ha fet vessar el vas perquè són "deu hores més al mes sumades a les retallades, congelacions i la resta de coses que tenen raó que no són responsabilitat de l'Ajuntament, però ara no ens han volgut escoltar". Els agents van explicar estar farts, com la resta de funcionaris públics, que la mala gestió dels governants els comporti a ells conseqüències. La plantilla de la policia local té previst si no s'atenen les seves peticions, continuar fent accions per donar a conèixer el seu malestar.

En el ple municipal d'ahir, una quarantena d'agents que conformen, pràcticament, la totalitat de la plantilla van accedir a l'interior de la sala on es feia la sessió. Durant cinc minuts, els quaranta treballadors de la Policia Local de Roses van romandre dins l'espai, tot i que van ser ignorats per l'alcalde. Després d'aquests cinc minuts de presència en el ple, els agents van retornar a l'exterior fins que va finalitzar la sessió.

Font: Punt diari i Diari de Girona

Resposta a la Nota d'Alcaldia


Resposta a la nota informativa emesa pel gabinet d’Alcaldia


1.      Estem d’acord amb el punt primer i tercer de l’esmentada nota, la qual, per cert,  no està signada per cap tècnic.

2.      Estem en desacord amb els punts 2 i 4 pels següents motius:

Primer: es desconeix la quantitat que s’esmenta i d’on s’ha tret, però en tot cas les quantitats del complement específic varen ser una pujada salarial efectuada al seu moment per acostar  el sou a altres policies locals i mossos.

Segon: La Llei de pressupostos de l’Estat i el decret d’estabilitat pressupostaria estableixen dues prohibicions que s’han de complir:

1- No es poden fer menys de 37.5 hores de comput anual
2- Que no es podem fer increments de retribucions.

Els treballadors de la policia local compleixen amb la Llei, ja que estan fent les 37.5h i no reclamen un augment de retribucions. Per tant cap tècnic podrà dir que la nostra reclamació incompleix la Llei.

A la pregunta que si és il·legal que la policia faci 37.5 hores amb el mateix sou, la resposta és NO, no incomplim cap llei.-

Tercer:  Respecte suposats efectes discriminatoris entre treballadors públics:

El sou d’un agent de policia local és d’uns 1530€ mensuals, i si volem mantenir les 37.5 h perdem 430.96€ (quantitat que diu l’Ajuntament); llavors cobraríem una mica menys de 1100€. Quin treballador de l’Ajuntament cobra aquesta quantitat treballant al carrer, els festius, caps de setmana,  donant resposta a atracaments i robatoris, problemàtica del top manta (on agents pateixen agressions) etc... Amb 1100€ ens situaríem en la policia pitjor pagada de tot Girona i segurament de Catalunya. Algun representant polític considera just que la seva policia cobri 1100€ amb tots els riscos als que estem sotmesos?

En canvi, un agent dels mossos (que fan 37.5h) cobra actualment 1820€, una diferencia de 700€ !!!!! Això si que és una discriminació i una injustícia!!!! L’Alcade ha manifestat que l’Ajuntament té diners, llavors per que permet aquesta injusticia?

Les nostres demandes s’ajusten a la legalitat i no son discriminatòries, només volem un sou digne amb el mateix horari que la resta de treballadors de l’Ajuntament, es a dir, les 37.5 hores imposades a la llei de pressupostos.

Continuarem lluitant per  la defensa dels nostres drets.-


El portaveu de la Policia Local