dilluns, 29 d’abril de 2013


Hi ha moltes raons per anar a les
manifestacions del Primer de Maig
S’HO ESTAN CARREGANT TOT
· ELS LLOCS DE TREBALL: més de 900.000 persones a Catalunya i 6 milions a Espanya quevolen i no poden treballar, i més de la meitat dels joves que han d’escollir entre l’atur i l’emigració.
ELS CONVENIS COL·LECTIUS: 2.300.000 treballadors i treballadores catalans poden perdre el
conveni col·lectiu perquè la reforma laboral del Govern del PP ha permès a la patronal deixar els
treballadors i treballadores sense regulació de salaris i drets laborals.
ELS SERVEIS PÚBLICS: les retallades i les privatitzacions dels governs de Catalunya i Espanya
aboquen a l’atur milers de treballadors i treballadores públics, i desmantellen l’estat del benestar.
LA PROTECCIÓ SOCIAL: 118.000 llars sense cap ingrés i 100 desnonaments diaris a Catalunya
perquè els seus membres ja han esgotat la prestació d’atur i perquè el Govern posa més difícil
l’accés a subsidis, beques i ajuts, fets que provoquen més pobresa i exclusió social.
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ: la nova tisorada del Govern als mitjans de comunicació
públics així com la pèrdua d’ocupació i la precarització del sector posen en risc la informació
objectiva i plural.
LA DEMOCRÀCIA: la repressió de les protestes ciutadanes i la desqualificació dels moviments i
les organitzacions socials, el retrocés en drets i llibertats democràtiques i la falta de resposta als
casos de corrupció política i econòmica estan posant en risc el sistema democràtic.


LLUITA PELS TEUS DRETS

DRET AL TREBALL: cal canviar les polítiques d’austeritat dogmàtica a Catalunya, Espanya i
Europa, que només beneficien els més poderosos en detriment de la majoria de la població. Hi ha
alternatives per crear ocupació i sortir de la crisi amb polítiques d’estímul econòmic, redistribuint
la riquesa i lluitant contra el frau i l’evasió fiscal.
DRETS LABORALS: exigim el desbloqueig dels convenis col·lectius, que són l’eina que garanteix
els salaris, la jornada laboral, les vacances o les categories professionals, entre d’altres, i que
permet lluitar contra les desigualtats i la desregulació laboral.
DRET ALS SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT: defensem els drets de ciutadania i els serveis
públics de qualitat, universals i gratuïts davant dels qui volen fer negoci amb la salut, l’educació
o els serveis socials.
DRET A LA PROTECCIÓ SOCIAL: impulsem la creació de la renda garantida de ciutadania per a
totes les persones que no tenen recursos econòmics i unes pensions dignes per a tothom. Defensem
la dació en pagament i el lloguer social per als qui han perdut l’habitatge.
DRET A LA INFORMACIÓ PLURAL I OBJECTIVA mitjançant uns mitjans de comunicació públics
independents dels poders polítics i econòmics com a garantia de qualitat democràtica.
DRET A MÉS I MILLOR DEMOCRÀCIA: davant la greu crisi institucional i política exigim mesures
contundents contra la corrupció per a la regeneració democràtica i a favor de la transparència
de les institucions i en la utilització dels recursos públics.


dimecres, 3 d’abril de 2013

MANIFEST CONTRA LA CRIMINALITZACIÓ DELS MOVIMENTS SOCIALS

Reproduim íntegrament el manifest, al qual lògicament CCOO s'ha adherit:
En el context actual de negació i vulneració continuada de drets socials bàsics com
són el treball, l'educació, la sanitat, les prestacions socials o l’habitatge per part d’un
govern submís als dictats de la banca i les grans corporacions que imposa polítiques
retrògrades que ataquen de manera premeditada a la ciutadania, les entitats
sotasignats volem manifestar que:

S’està produint des de fa temps un atac explícit a qualsevol expressió ciutadana que
critiqui o posi en qüestió les polítiques elitistes i excloents del Govern i les retallades
als drets socials. Aquests dies, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a la que
donem tot el nostre suport incondicional per la seva continuada, ferma i pacífica
tasca en favor del dret universal a un habitatge digne, està essent especialment
desacreditada i desqualificada per part de diferents representants de la dreta que
han arribat, de manera barroera, a relacionar-la amb el terrorisme.

Òbviament, la violència no es genera en voler mantenir els drets constitucionals
bàsics sinó en deixar famílies sense llar prioritzant el salvament del sistema financer
amb els nostres diners, en retrocedir en drets laborals de manera imposada i
unilateral, en voler desacreditar aquells que lluiten per una societat més justa o en la
repressió de tota mena que es practica amb les classes populars.

Per tot això, exigim que es deixi de difamar les persones que representen aquests
moviments socials, com a estratègia per a desacreditar-los. Recordem que, és el
poble, i no els mercats, qui té la sobirania i la veu i qui ha de tenir realment el poder.
Només reclamem allò que ens pertany.

Girona, març de 2013