dimecres, 17 de setembre de 2014

Recuperació dia assumptes personals

Ahir vam rebre aquest comunicat de recursos humans via correu intern, ens en fem ressó ja que no tothom del personal disposa de correu intern.

Bon dia,

Avui s'ha publicat al BOE la Llei de racionalització sobre el sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

En el seu article 28 s'estableix el següent:

Artículo 28. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Tres. Se modifica la letra k) del artículo 48, que queda redactada como sigue:
«Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos.
(…)

k) Por asuntos particulares, cinco días al año


En resum, això vol dir que per aquest exercici 2014 tots/es tenim un dia d'assumptes personals més dels inicialment previstos.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada